Política de privacitat

Política de Privacitat

 

1. Introducció

La present pàgina web és titularitat de Gastro Sapiens Agència de Màrqueting S.L., societat espanyola amb domicili al c / Enric Granados 135, àtic 2, 08008 Barcelona, ​​amb número de telèfon 930.273.199, amb número d’identificació fiscal A-08.405.490 i inscrita en el Registre mercantil de Badalona, ​​tom 46.472, foli 138, full 521.091, inscripció 1ª.

2. Condicions d’ús

L’accés a aquesta web és responsabilitat exclusiva dels usuaris, no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre Gastro Sapiens Agència de Màrqueting S.L. i l’usuari i implica el coneixement i acceptació de les condicions d’ús. En cas de no acceptació, preguem no utilitzi la web. La informació que apareix en aquesta web és la vigent en la data de la seva última actualització. Gastro Sapiens Agència de Màrqueting S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d’aquesta web. Si una de les estipulacions de les presents condicions d’ús fos declarada nul·la o inoperant, la resta de les condicions d’ús es mantindran en els termes acordats.

3. Propietat Intel·lectual

La web i els seus continguts, inclosos els dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, així com el programari, els noms comercials, les marques, obres, il·lustracions, fotografies o dibuixos industrials i qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial (i) són propietat i titularitat de Gastro Sapiens Agència de Màrqueting S.L. o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió a la web i (ii) estan protegits per la legislació nacional i internacional sobre la propietat intel·lectual i industrial. En cap cas s’entendrà que Gastro Sapiens Agència de Màrqueting S.L. concedeix llicència alguna o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d’alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa i escrita de Gastro Sapiens Agència de Màrqueting S.L. o dels titulars corresponents. L’usuari només pot utilitzar la web i els seus continguts per al seu ús personal i privat. Qualsevol altre ús queda prohibit i requerirà a l’usuari obtenir la prèvia autorització expressa i escrita de Gastro Sapiens Agència de Màrqueting S.L..

4. Obligacions dels usuaris

Amb caràcter general els usuaris hauran d’obrar sempre conforme a la llei, les bones costums i les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda i abstenint-se d’utilitzar la web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament de la web , els béns o drets de Gastro Sapiens Agència de Màrqueting S.L., els seus proveïdors, la resta d’usuaris o en general de qualsevol tercer.

5. Protecció de dades

 

5.1 Responsable

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

Identitat: Gastro Sapiens Agència de Màrqueting S.L.

Adreça postal: Enric Granados 135, àtic 2. 08008 Barcelona Teléfono: + 34.93.273.199 Correo electrònic: hola@gastrosapiens.es

5.2 Finalitats

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, us informem que en GastroSAP!ENS tractem les dades que ens facilites per a les següents finalitats:

 1. Atendre i gestionar les peticions de productes i serveis oferts per Gastro Sapiens Agència de Màrqueting S.L. a través de www.gastrosapiens.es incloent;
  1. Emmagatzematge i gestió de les teves dades bancàries a fi de gestionar la teva comanda.
  2. Gestió dels nostres serveis, incloent recordatoris, avisos tècnics, actualitzacions, alertes de seguretat, entre d’altres.
  3. Registrar i gestionar la solució d’incidències en línia, incloent els nostres serveis d’atenció al client per processar la teva sol·licitud.
 2. Cedir les dades de caràcter personal a la Matriu per poder enviar-te comunicacions comercials i publicitàries, així com per informar-te de serveis i promocions d’oci i viatges oferts pels hotels de la cadena. La Matriu podrà enviar-te comunicacions comercials per mitjans electrònics, com ara correu electrònic o sms, entre d’altres, o per correu postal.
 3. Elaborar un perfil comercial per poder mostrar-te publicitat adaptada als teus gustos. GastroSAPIENS elaborarà el teu perfil comercial d’acord amb la informació facilitada per tu així com a base al teu comportament en les comandes de productes o serveis oferts. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil que produeixin efectes jurídics o significatius per a tu. Tingues en compte que l’estudi de la teva comportament com a usuari ens permet millorar la teva experiència en GastroSAPIENS.
 4. Prevenció d’abusos i fraus en l’ús dels nostres serveis (per exemple, activitats fraudulentes, atacs de denegació de serveis, enviament d’spam, entre d’altres).
 5. Cessió de dades a organismes i autoritats públiques, sempre que siguin requerits de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.

 

5.3 Termini de conservació de les dades

Per quant de temps conservarem les teves dades?

Les teves dades seran conservades mentre duri la relació contractual i comercial, o mentre no demanis la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

5.4 Legitimació

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades rau en:

 • L’execució d’un contracte amb GASTROSAPIENS, en relació amb l’apartat 1 anterior.
 • El consentiment prestat per tu, en relació amb la finalitat indicada en l’apartat 2 anterior.
 • L’interès legítim de GASTROSAPIENS per a les finalitats indicades en els apartats 3 i 4 anteriors.
  • En relació a l’apartat 3 anterior; l’interès legítim rau en mostrar serveis i ofertes o promocions que considerem que poden ser del teu interès, per ser “similars” a altres productes o serveis que has contractat, tot això a partir de l’elaboració d’un perfil comercial. A aquests efectes, GASTROSAPIENS elaborarà un seguiment del teu comportament amb la finalitat de determinar si pots beneficiar d’altres productes o serveis de GASTROSAPIENS. El teu perfil comercial s’elabora amb informació pròpia de GASTROSAPIENS. – En relació a l’apartat 4 anterior, l’interès legítim rau en protegir els usuaris de GASTROSAPIENS mitjançant la prevenció d’abusos i fraus en l’ús dels nostres serveis.
 • El compliment d’obligacions legals aplicables a GASTROSAPIENS, per a la finalitat indicada en l’apartat 5 anterior.

 

5.5 Destinataris

A què destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les teves dades podran ser comunicades a tercers en els següents supòsits:

 • Les teves dades personals podran ser tractades per aquells proveïdors que presten serveis a GASTROSAPIENS. GASTROSAPIENS ha subscrit els corresponents contractes d’encàrrec de tractament amb cada un dels proveïdors que presten serveis a GASTROSAPIENS per assegurar que les teves dades personals es tracten d’acord amb el que estableix la normativa aplicable. El tractament de dades que realitza algun dels nostres proveïdors pot implicar transferències internacionals de dades. En aquests casos, els contractes que GASTROSAPIENS té subscrits amb aquests proveïdors compten amb les garanties adequades de conformitat amb el RGPD a fi d’assegurar que les teves dades estan degudament protegides.
 • Les teves dades personals es cediran a la societat Matriu a fi de remetre’t comunicacions comercials i publicitat, sempre i quan ja tinguis el teu consentiment per a això, així com per a fins administratius interns. Les teves dades personals també podran ser cedides en els casos que hi hagi una obligació legal.
 • Tus datos personales también podrán ser cedidos en los casos que exista una obligación legal.

 

5.6 Drets

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades i com pots exercir-los?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en GASTROSAPIENS estem tractant dades personals que et concerneixin, o no. Així mateix, tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. GASTROSAPIENS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Si vols fer ús de qualsevol dels teus drets pots dirigir-te a nosaltres a través dels enllaços habilitats que trobaràs en els correus electrònics i comunicacions de GASTROSAPIENS. Alternativament, també pots dirigir-te a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: Enric Granados 135, àtic 2, 08008 Barcelona. Dirigit a Atenció a l’Usuari i indicant al sobre “Protecció de Dades”. Recorda facilitar la major informació possible sobre la teva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitzes per al compte o portal objecte de la teva sol·licitud. Finalment, t’informem que pots dirigir-te davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

5.7 Política de cookies

Què cookies utilitzem?

Per conèixer les cookies que utilitzem en aquesta pàgina web/aplicació mòbil, recorda que pots accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç a la política de cookies.

6. Enllaços externs

Queda expressament prohibida la introducció d’hiperenllaços amb fins comercials a pàgines web, alienes a Gastro Sapiens Agència de Màrqueting S.L., que permetin l’accés a la nostre web, sense el consentiment previ de Gastro Sapiens Agència de Màrqueting S.L.. En cap cas l’existència d’hiperenllaços en llocs web aliens a la nostra web implicarà l’existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s’estableixi l’hiperenllaç, ni l’acceptació per part de Gastro Sapiens Agència de Màrqueting S.L. dels seus continguts o serveis. En qualsevol cas, Gastro Sapiens Agència de Màrqueting S.L. no es responsabilitza de l’ús o el contingut de webs de tercers que puguin enllaçar amb la web.

7. Llei i jurisdicció

Les condicions d’ús de la web es sotmeten a la legislació espanyola i les controvèrsies sorgides de les mateixes es resoldran davant els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​Espanya, els quals tindran competència exclusiva i excloent enfront de qualsevol altre fur. Això serà sense perjudici de la competència dels jutjats i tribunals del domicili del consumidor en el cas que l’usuari tingui la condició de consumidor i usuari segons el que preveu la Llei 1/2007, per la qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, així com altres lleis complementàries o la normativa vigent que la substitueixi en cada moment.

Al continuar utilizando nuestro sitio web, usted acepta el uso de cookies. Más información

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra POLÍTICA DE COOKIES, pinche el enlace para mayor información. Además puede consultar nuestra página de POLÍTICA DE PRIVACIDAD.

Cerrar